Skip to Content

Vanliga frågor och svar

Inför operation

Vilket BMI krävs för överviktsoperation?

Aleris Obesitas opererar patienter som har BMI över 30 upp till 45. De flesta regioner opererar patienter med BMI över 35. Då även BMI över 30 innebär hälsorisker vill vi på Aleris erbjuda operation till patienter med lägre BMI.

Finns det någon åldersgräns för att göra en överviktsoperation?

Man måste vara vuxen det vill säga 18 år för att göra operationen privat. Någon övre åldersgräns finns inte utan där gör vi en individuell medicinsk bedömning. Det är emellertid ovanligt att operationen görs på patienter över 70 år.

Hur länge måste jag vänta från konsultation tills jag kan operera mig?

På Aleris Obesitas har vi inga väntetider för operation. Däremot rekommenderar vi att man försöker gå ner i vikt inför operationen för att minska storleken på levern då leverns storlek (fettlever) påverkar operationens komplexitet. För de flesta patienter tar det ett par veckor från konsultation till operation.

Varför är det viktigt att gå ned i vikt veckorna före operationen?

Minskad storlek på levern och minskat fett i bukhålan gör operationen enklare och säkrare med mindre risk för komplikationer. Därför rekommenderar vi 1-4 veckors lågkaloridiet beroende på BMI inför operationen. Vi anpassar rekommendationen till varje patient vilket vi går igenom under konsultationen.

Är det fusk göra en överviktsoperation?

De flesta patienter som kommer till oss har kämpat länge med sin vikt och testat såväl olika dieter som träningsformer. Kirurgi är långt ifrån fusk. Tvärtom ska det ses som ett verktyg som tillsammans med nya vanor möjliggör varaktig viktnedgång. De bästa resultaten ser vi när man kombinerar kirurgi med sunda livsstilsförändringar.

Kan jag göra en överviksoperation om jag har haft ätstörningar?

Du bör inte göra en överviktsoperation om du fortfarande brottas med ätstörning. För dig som gått igenom en behandling för ätstörning kan kirurgi vara ett alternativ. Då det är ett definitivt ingrepp i bemärkelsen att det inte går att göra ogjort, är det viktigt att du är införstådd med vilka levnadsvanor som krävs av dig för att du ska få önskade resultat. Om du känner dig osäker kan du diskutera detta med våra kirurger och dietister under konsultationen. Du kan även boka in samtal med våra psykologer som är specialister på beteendeförändring för en sundare relation till mat.

Kan jag göra en överviksoperation om jag har eller haft problem med missbruk?

Studier har visat att patienter som har opererats med gastric bypass får ett snabbare alkoholupptag och högre alkoholhalter i blodet efter alkoholkonsumtion. Man ska således vara försiktig med sitt alkoholintag efter operation.

Vi opererar inte patienter med ett aktivt missbruk. För de patienter som tidigare kämpat med missbruk är det extra viktigt att man är införstådd med effekterna av alkohol efter operation. Under konsultationen får du möjlighet att diskutera igenom denna typ av problematik med våra kirurger.

Kan jag göra en överviksoperation om jag kämpar med mental ohälsa?

Mental ohälsa eller depression är inte i sig diskvalificerande för att genomgå en överviktsoperation. Däremot är det viktigt att förstå orsakerna till sitt mående.
De bästa resultaten från överviktsoperation uppnås av kirurgi i kombination med livsstilsförändringar. Därför är det viktigt att du mår tillräckligt stabilt mentalt för att kunna göra de livsstilsförändringar som krävs. Vårt team av kirurger och dietister stöttar dig i upp till två år efter operation. Vid behov finns även våra psykologer tillgängliga för samtal inför operation eller som en del av ditt stödprogram.

Kan jag operera mig om jag har ärrvävnad från tidigare bukoperation eller kejsarsnitt?

Vid konsultationen går vi igenom din medicinska historia för att säkerställa att det inte finns några medicinska hinder för en operation. Det finns inga generella hinder för överviktsoperation för dig som genomgått en tidigare bukoperation.

Vad är skillnaden på överviktsoperation och gastric ballong?

Överviktsoperation i form av gastric bypass och gastric sleeve är en definitiv åtgärd som förändrar mag- och tarmkanalen permanent. En ballong ligger enbart en viss tid i magsäcken för att minska utrymmet och när den tas bort fungerar magsäcken som tidigare. Det blir således inte samma långsiktiga effekt.

viktmedgang-2.jpg

Våra patienter tappar i

genomsnitt cirka 80-100%
av sin övervikt efter 2 år.

Efter operation

Hur länge är man inlagd på kliniken efter överviktsoperationen?

I princip alla våra patienter går hem vid lunchtid dagen efter operation. Du får då med dig telefonnumret till vår kirurg och dietist som i princip är anträffbar dygnet runt om du skulle ha frågor de första dagarna. Vid akuta behov ska du alltid ringa 112.

Vad kan jag äta efter operation?

På sikt kommer du att kunna äta i princip allt. De flesta behöver vara lite försiktiga med socker, fett och för stora portioner för att må så bra som möjligt. Vår dietist kommer hjälpa dig igenom perioden efter operation för att säkerställa att du får i dig den näring och vätska du behöver.

Tappar jag håret efter överviktsoperationen?

Många upplever att de tappar en hel del hår efter operationen. Detta beror på viktnedgången i sig och inte själva operationen. Håret brukar återfå sin normala tjocklek när en ny stabil vikt är uppnådd.

Hur vanligt är det med tarmvred efter en gastric bypass?

Tarmvred efter gastric bypass drabbade fram till 2010 8-10%. Sedan man började fästa slitsarna under primäroperationen så att tarmarna inte kan röra sig lika fritt i buken drabbar detta numera knappt 1%. Och skulle man få denna komplikation går det oftast att åtgärda med en ny titthålsoperation. Övriga komplikationer kommer tidigt i förloppet och åtgärdas då.

När får jag snusa eller röka igen efter min magsäcksoperation?

Vår rekommendation är att man ser operationen som ett steg för bättre hälsa där även snus- och rökstopp är en viktig del.

Vi avråder från att snusa eller röka 2 veckor innan din operation och 5 veckor efter då sårläkningen försämras. Använd i stället nikotinplåster vid behov.

Får jag dricka kolsyrad dryck efter överviktsoperationen?

Vänta gärna med det till du börjar med vanlig mat, eftersom kolsyran kan ge besvär med gaser och rapningar och öka smärtan i magen den första tiden. Prova dig försiktig fram med lätt kolsyrad dryck i så fall.

Får jag använda halstabletter eller tuggummi?

Vänta gärna med halstabletter och tuggummi de första veckorna efter operationen, därefter välj ett sockerfritt alternativ. Tuggummi kan ge gaser då vissa sväljer mycket luft. Dessa gör också att du hela tiden håller munnen ”fuktig” istället för att dricka små mängder vatten mellan måltiderna, då är risken stor att du inte får i dig tillräckligt mycket vätska.

Varför är jag vit på tungan efter min överviktsoperation?

Vit beläggning på tungan som ger dålig andedräkt och minskad aptit är vanligt. Det kommer oftast i samband med dieten inför operationen och under flytperioden efter operationen. Detta beror på att kosten är flytande. Detta kan man ofta få bort genom att borsta tungan ofta med mjuk tandborste eller använda tungskrapa. Det går också bra att skölja munnen med vichyvatten. Det avtar i takt med att du övergår till vanlig kost.

När går det bra att ha sexuellt umgänge efter överviktsoperationen?

När du känner för det går det bra, men tänk på att skydda dig eftersom många blir mer fertila i samband med viktnedgång. Vi avråder från att bli gravid det första året efter operationen. När man uppnått en stabil vikt och fått förbättrad näringsstatus, kan man börja planera för en graviditet.

Livet med överviktsoperation

Vilka resultat kan jag vänta mig efter en överviktsoperation?

Över 90% av de som opereras hos Aleris Obesitas går ned ca 80% av sin övervikt, vikten över BMI 25, efter 1-2 år. Det är väl dokumenterat att denna viktnedgång är bestående.

Efter en gastric sleeve kan man bli av med ca 50-80 % av övervikten efter 1-2. Då metoden är nyare än gastric bypass finns inte lika omfattande studier på dess långsiktiga effekt på viktnedgång.

Vilka hälsoeffekter kan jag vänta mig utöver viktnedgång efter en överviktsoperation?

Viktnedgången bidrar till att fetmarelaterade hälsoproblem som diabetes typ 2, högt blodtryck, höga blodfetter, hjärtkärlsjukdom, sömnapné, depression och ledvärk antingen reduceras eller försvinner helt.

Andra fetmarelaterade sjukdomar som reflux, polycystiskt ovariesyndrom, migrän, astma och inkontinens förbättras också hos de allra flesta som opereras med gastric bypass.

Många kan sluta med sina mediciner när vikten reduceras. Operationen medför också förändring i nerv- och hormonsystemen, vilket leder till att hungerkänslorna och tendensen att vilja äta för mycket reduceras. Flera studier visar att livskvaliteten ökar efter en gastric bypass operation.

Förändras möjligheten att bli med barn efter en övervikstoperation?

Det kan vara svårare för kvinnor med allvarlig fetma att bli gravida. När man går ned i vikt ökar sannolikheten för att bli gravid och det är därför viktigt att vara noggrann med preventivmedel direkt efter operationen.

Vi rekommenderar att man som kvinna inte blir gravid det första året efter operationen, speciellt inte den första tiden, av medicinska skäl. När man uppnått en stabil vikt och fått förbättrad näringsstatus, kan man börja planera för en graviditet. Du är självklart välkommen att ställa frågor till vårt team även kring denna typ av frågor som en del av ditt stödprogram.

Hur vanligt är det med överflödig hud efter överviktsoperation?

Det varierar hur mycket överflödig hud man får efter en överviktsoperation och om den besvärar en fysiskt och psykiskt. Det beror på hur högt BMI man har innan operation samt vilka förväntningar man har på resultatet efter. Du är varmt välkommen att ställa även denna typ av frågor vid konsultationen så att du som patient är så informerad som möjligt inför operation.

Finns det behov av rekonstruktiv kirurgi eller plastikkirurgi efter min operation?

Vid stor viktnedgång kan man känna behov av rekonstruktiv plastikkirurgi exempelvis hudöverskott. Patienter med exempelvis lipödem kan önska fettsugning då det blir tydligare när man går ned i vikt i övrigt. För dig som opererats hos Aleris Obesitas finns Art Clinic som erbjuder rekonstruktiv kirurgi och plastikkirurgi. Art Clinic är en del av Aleris med verksamhet i Jönköping, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå.

Hur berättar jag för min omgivning att jag kommer göra eller har gjort en överviktsoperation?

Som med många saker finns det inte ett svar som passar alla. Oftast är det olämpligt att det är något som man håller helt för sig själv, men det är inte heller självklart att alla i omgivningen måste veta. Vi finns till hands för att guida dig genom detta om du skulle önska.

Vill du att vi ringer upp dig?

Vill du veta mer om överviktsoperation? Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.


Namn:

Telefon:

Var vill du eventuellt opereras?
Back to top