Skip to Content

Palliativ vård – trygghet i livets slutskede

Palliativ betyder lindrande. Palliativ vård kan pågå under lång tid och målet är att göra livet så bra som möjligt, ur fysiskt, psykiskt, socialt och andligt/existentiellt perspektiv. Aleris bedriver två specialiserade palliativa vårdavdelningar på uppdrag av Region Stockholm, en i Handen och en på Lidingö. Här tar vi emot patienter från 18 år, oavsett bostadsort.

Vi stödjer även dina närstående

Svår sjukdom drabbar också dina närstående. De har ofta frågor och oro som behöver mötas. Därför arbetar vi med aktiv stöttning av närstående, och är lika tillgängliga för dem som för dig.

Vårdval för specialiserad palliativ vård

Vårdvalet ger dig och dina närstående möjlighet att välja att vårdas på Aleris palliativa vårdavdelning i Handen eller på Lidingö. Hit kan du komma oavsett var du bor i Stockholms län. Du fyller i vårdvalsblanketten, din läkare remitterar dig till oss och vi övertar ansvaret för att ge dig en trygg, kompetent och respektfull vård utifrån dina unika behov.

Remittera patienter till Aleris Specialiserad Palliativ Slutenvård

Till dig som är vårdgivare: Remisser skickas i första hand i TakeCare. Sök på "Aleris palliativ" som mottagare. För vårdgivare utanför TakeCare går det bra att faxa remissen till respektive avdelning. Se faxnummer ovan. Remisser som inkommer mellan 8.00 och 17.00 besvaras inom 4 timmar alla dagar.

Om sidan

Senast uppdaterad: 2023-06-20

Ansvarig
Roger Larsson, Verksamhetschef
roger.larsson​@aleris.se

Skicka aldrig personliga uppgifter över e-post.
Vi kan tyvärr inte svara dig då.

Back to top