Skip to Content

Astma & Allergi

Utredning och behandling

En utredning av astma eller allergi innebär att läkaren går igenom din sjukdomshistoria och gör en medicinsk undersökning som kan omfatta till exempel pricktest, blodprov och andra lungfunktionsmätningar. Utifrån resultatet av undersökningarna avgör läkaren tillsammans med dig vilken typ av behandling som är lämplig.

Du kan även få hjälp med utredning och behandling av hösnuva och nässelutslag. Här erbjuds också vaccinering, i första hand mot pollenallergi. I vissa situationer kan även vaccination mot pälsdjur övervägas.

Aleris har inte längre någon astma- och allergimottagning i Stockholm. Dr Göran Zetterberg har avslutat sin mottagning hos Aleris och finns fr o m 2022-01-10 på Sophiahemmet.Back to top