Skip to Content

Allergier

Allergi innebär att kroppen bildat antikroppar (av Ig-E typ) mot något ämne som den stött på förut. Om den sedan träffar på ämnet igen kan antikropparna orsaka att mastceller i kroppen släpper ifrån sig ämnen (viktigast histamin) som orsakar allergiska symtom.

Vid ett allergitest mäter man halten av Ig-E antikroppar i blodet (RAST) eller deras effekt i huden (pricktest). Det finns även andra tillfällen där kroppen kan reagera på ett främmande ämne utan att Ig-E antikroppar är inblandade. Detta kallas dock inte för allergi.

Det är ärftliga faktorer som avgör om man överhuvudtaget kan utveckla allergi och det är sedan ett komplicerat samspel mellan arv och miljö som styr vad man blir allergisk och hur svår allergin blir. De vanligaste grupperna av allergier är reaktion mot föda samt de luftburna allergierna pälsdjur, pollen och kvalster.

Allergi utvecklas med tiden

Man föds aldrig med allergi utan man utvecklar den med tiden. I väldigt generella ordalag är det vanligast att man utvecklar allergi mot födoämnen under det första levnadsåret medan allergi mot luftburna allergen oftast brukar komma tidigast i småbarnsåldern och ofta inte förrän i skolåldern. Här finns det stora individuella skillnader.

Allergier mot föda ger oftast symtom från mage och hud medan luftburna allergen oftast ger symtom från ögon, näsa och luftvägar. Det här är dock mycket individuellt och alla allergen kan hos olika personer ge upphov till alla ovanstående symtom. Andra mer eller mindre vanliga symtom är trötthet, feber och humörförändringar.

I ovanliga fall kan allergi ge upphov till allvarliga symtom, i värsta fall så kallad anafylaxi. De vanligaste livsmedlen som kan utlösa anafylaxi är i vårt land jordnötter och trädnötter. Det är dock å andra sidan så att de allra flesta med jordnötsallergi inte får några svårare reaktioner.

Samma organ påverkas

Generellt är det så att hos varje individ brukar en allergisk reaktion mot ett allergen (t.ex jordnöt) hålla sig till samma organ vid varje tillfälle. Det är alltså vanligtvis inte så att en reaktion mot jordnöt första gången ger nässelutslag, nästa gång astma och gången efter det en livsfarlig anafylaktisk reaktion "allergichock". Allergichock är för övrigt ett ofta felaktigt använt ord. Allergichock innebär att blodcirkulationen påverkas och blodtrycket sjunker. Det är ovanligt men farligt.

Att en allergisk reaktion kommer snabbt är inte samma sak som att den är farlig. En hudrodnad som kommer direkt efter intag av till exempel en hasselnöt och sedan så småningom försvinner är inte farligt och definitivt inte någon allergichock.

Många faktorer styr reaktionen

Allergier och allergiska reaktioner är många gånger luriga eftersom det är väldigt många faktorer som styr hur en person reagerar när den kommer i kontakt med något den är allergisk mot. Naturligtvis är mängden allergen viktig (10 katter är värre än en) men minst lika viktigt är andra faktorer som styr hur aktiverat och "uppe i varv" immunförsvaret är. Till exempel upplever många att de reagerar häftigare om de är infekterade, slutkörda eller har någon annan pågående allergi.

Olika tester krävs innan behandling

Enbart resultat av pricktest eller RAST säger inte hela sanningen om hur allvarlig allergin är. NO-mätning är en ny teknik som mäter graden av allergisk inflammation i luftvägarna. Det är ett bra komplement till pricktest och RAST eftersom tekniken kan visa vilken effekt allergierna faktiskt har på den allergiskes luftvägar.

Författare: Fredrik Cederblad, barnläkare på Aleris Barncentrum & Vårdcentral Uppsala


Fredrik Cederblad

Fredrik Cederblad

Specialistläkare inom barnmedicin och barnallergier

Aleris Barncentrum & Vårdcentral Uppsala

Mahnaz Masori

Enhetschef

Aleris Röntgen Jakobsberg, Sophiahemmet och Vällingby

Ulrika Ask

Ulrika Ask

Verksamhetschef

Verksamhetschef Aleris Röntgen Sverige, exklusive Stockholm.

Anders Berntsson

Medicinskt ansvarig

Aleris Röntgen i Västra Götaland, Jönköping, Karlstad och Umeå

Hans Eklund

Enhetschef

Aleris Röntgen Jönköping

Helena Malm

Enhetschef


Aktuellt från Aleris Röntgen

Aktuellt från Aleris Röntgen

Här finns information till dig som remittent om t ex driftsstopp eller annan viktig information.

Läs mer >

Bildgruppen/bildbeställning

Bildgruppen/bildbeställning

För att underlätta för er kan följande beställas från Aleris Bildgrupp, d v s från en och samma plats:

Läs mer >

Så här får du svar på din undersökning

Svar på undersökningen

Svaret på undersökningen får du av den läkare som har skrivit remissen. Denne har i regel undersökningssvaret inom 2-4 arbetsdagar från undersökningstillfället.

Läs mer >

Mobil magnetkamera

För att öka flexibiliteten och tillgängligheten för våra kunder har Aleris Röntgen investerat i en mobil magnetkamera.

Läs mer >

Christian Löwbeer

Christian, överläkare, klinisk kemi

”Det är roligt att gå till jobbet när man har bra arbetskamrater!” säger Christian Löwbeer, överläkare i klinisk kemi. Hör honom berätta om sin arbetsvardag på Aleris Medilab.

Läs mer >

Patientavgifter

Patientavgifter

Aleris arbetar på uppdrag av landstingen, och landstingens patientavgifter och frikort gäller. Patientavgiften varierar beroende på vilken typ av vård du söker.

Läs mer >


Back to top