Skip to Content

Plaströr i trumhinnan - TMD

De vanligaste orsakerna till att barn behandlas med plaströr är vätska bakom trumhinnan eller återkommande öroninflammationer.

När örat är friskt kommer det in luft i mellanörat från svalget via örontrumpeten. Vid öroninflammation svullnar örontrumpeten och slutar ventilera örat. Det lilla plaströret i trumhinnan kan då istället släppa in luft i mellanörat.

Hos barn med vätska i mellanörat är rörets uppgift att lufta mellanörat och få det att torka upp så mycket att barnet kan höra som vanligt igen. Vid akut öroninflammation ska röret minska trycket i mellanörat och därmed smärtan genom att det var som bildas vid nya inflammationer leds ut.

Hjälper rören?

Forskning visar att rör i örat kan förbättra hörseln hos barn med besvär av vätska i mellanörat som pågått längre än tre månader. Studier visar också att barnet i dessa fall mår bättre rent allmänt av behandlingen. Vid återkommande akut öroninflammation, fler än tre episoder på sex månader, vet forskarna inte om rör i örat har någon effekt. Det är möjligt att smärtan vid nya akuta inflammationer kan minska, men detta är inte vetenskapligt studerat.

Hur går plaströrsoperationen till?

Vid operationen görs ett litet snitt i trumhinnan och eventuell vätska sugs ut. Röret sätts på plats i hålet.

En förälder får vara med på operationssalen tills barnet somnat. Barnet sövs antingen via en andningsmask eller med en spruta i en kanyl i armen.

Operationen tar cirka 20 minuter. Man kan oftast gå hem så fort barnet har vaknat.

Efter operationen

Barnet bör vila operationsdagen. Ibland kan Alvedon behövas, då enligt vikt och rekommendation. Ibland kan man se en lätt fuktning ur örat efter ingreppet. Vid ihållande flytning från örat bör ni kontakta öronmottagningen. Dagen efter operationen mår barnet ofta som vanligt och kan gå till dagis eller skola.

Varför kan örat börja rinna efter rörbehandling?

Örat rinner ofta i perioder när ett barn fått rör inopererat. Dessa flytningar ur röret beror på en ny infektion i örat. Oftast ger det inga andra symtom än att örat rinner. Ibland kan nya infektioner ge feber, smärta och hörselnedsättning. Ta då kontakt med din öronläkare efter 2-3 dagar eller om allmäntillståndet blir påverkat. I regel får man bara örondroppar då. Din läkare ger dig information och råd vid nya infektioner.

Kan man bada med rör i örat?

Det går bra att bada med rör i öronen eftersom normal simning och lek i vattnet inte ökar risken för infektion i örat. Öronskydd som badmössa eller öronproppar behövs inte. Örondroppar efter badet har enligt forskning heller ingen tydlig effekt. Detta gäller när man badar och simmar normalt. Dykning är inte undersökt.

Längd på behandlingen

Så länge röret sitter kvar ska det kontrolleras regelbundet hos din öronläkare. Rören brukar sitta kvar i något år.

Ytterligare information
www.narkoswebben.se

Vi rekommenderar att ni tittar på filmen om Bella som får ett rör insatt i örat på 1177s webbplats
Back to top