Skip to Content

Endoskopiundersökningar i Stockholm

Här kan du läsa mer om några av våra undersökningar och hur du förbereder dig. I din kallelse hittar du också all information du behöver inför besöket. Kontakta din mottagning om du har frågor om förberedelserna.

 

Sigmoideoskopi

Läkaren för försiktigt in en böjlig slang genom ändtarmsöppningen. Efter inblåsning av luft spänns tarmen ut tillräckligt för att läkaren ska kunna titta på och bedöma ändtarmens och sista delen av tjocktarmens insida. Ett visst obehag eller fyllnadskänsla kan upplevas. Undersökningen tar bara ett par minuter. Vid den här undersökningen kan man ta prov från tarmens slemhinna och behandla mindre hemorrojder vid behov.

Inför undersökningen behöver man rengöra ändtarmen med ett lavemang.

Mer om Sigmoideoskopi

Gastroskopi

Ett gastroskop är en böjlig slang med kamera. Via gastroskopet, på en TV-monitor, kan doktorn titta på slemhinnan i matstrupen, magsäcken och övre delen av tolvfingertarmen och även ta vävnadsprover för mikroskopisk undersökning.

Mer om gastroskopi 

Koloskopi

Koloskopi innebär att man med en tunn böjlig slang via ändtarmen undersöker tjocktarmens insida. Man kan då med blotta ögat upptäcka även små förändringar som oftast inte kan ses vid en röntgenundersökning.

Om man hittar förändringar kan man vid behov ta vävnadsprover för mikroskopisk undersökning och ta bort mindre polyper (utväxter på slemhinnan). Undersökningen brukar ta mellan 30 minuter upp till en timme.

Mer om koloskopi

Back to top