Skip to Content

Medicinsk fotvård

På mottagningen för medicinsk fotvård hjälper vi dig som är reumatiker, har diabetes typ 1 och 2, eller lider av nedsatt blodcirkulation och har problem med fötterna. 

Patientgrupper som har rätt till medicinsk fotvård:

  • diabetespatient typ 1 och 2 med befintlig eller begynnande komplikation
  • patienter med cirkulationsrubbningar som förorsakat eller riskerar förorsaka sårbildningar
  • missbildningar och felställningar förorsakade av reumatiska, ortopediska eller neurologiska sjukdomar
  • vissa andra fotvårdsfall av uttalad medicinsk natur, till exempel svårare fall av nageltrång eller psoriasis med fotkomplikation

Fotsjukvård omfattar:

  • information och rådgivning
  • fotstatus: kontroll av känsel och cirkulation
  • fotsjukvård efter bedömning av fotens status
  • delbehandling, till exempel vid nageltrång

Remiss behövs 

Du behöver en remiss från en vårdcentral eller annan läkare för att få medicinsk fotvård. Remissen ska vara specifik för det behov du söker behandling för, ex nageltrång. Det hjälper oss att ge dig rätt vård och korta väntetiderna. 

 
 
Back to top