Journalförfrågan

Aleris Psykiatri har sammanhållen journal i TakeCare. Med patientens medgivande kan du ta del av våra journaler om patienten inte har spärrat sin journal och du själv har sammanhållen journal i TakeCare på din mottagning.