Skip to Content

Tillgänglighetsredogörelse

Aleris står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur vår tjänst uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Tillgänglighetsredogörelse

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Aleris.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Flera problem med formulärselement som gör det svårare att använda webbsidan:
  • saknar etiketter
  • bristfällig validering av input vilket gör att man inte får felmeddelanden
  • otydlig fokus gör det svårt att se vilket fält som är aktiverat
  • typ av fält saknas
 • Bilder saknar textalternativ och går inte att tolka för till exempel skärmläsare.
 • Video saknar syntolkning eller textalternativ och går inte att tolka för till exempel skärmläsare.
 • Kod som anger vad sidans olika delar har för roll är bristfällig och försvårar navigation med olika hjälpmedel.
 • Bristfällig presentation av innehåll i en meningsfull ordning försvårar navigation med hjälpmedel.
 • Huvudnavigationen är utformat på ett sätt som kräver hög precision vid navigering med mus.
 • Huvudnavigationen är utformat på ett sätt som gör att det är svårt att navigera sidan med hjälpmedel, tangentbord och mus.
 • En logisk tabordning saknas vilket försvårar navigation med tangentbord.
 • Tydlig fokus saknas för interaktiva element och fokuset fastnar på huvudnavigationens sökruta vilket gör det omöjligt att navigera sidan med tangentbordet.
 • Vissa block har tre individuella länkar till samma undersida vilket försvårar navigation med olika hjälpmedel.
 • Hela huvudmenyn listas flera gånger i toppen av varje sida vilket gör det svårt att navigera med olika hjälpmedel.
 • Verktyget som används för att skicka meddelanden till Aleris innehåller flera allvarliga brister som kan orsaka svårigheter:
  • Språk anges inte vilket gör att till exempel skärmläsare inte kan presentera innehållet korrekt.
  • Interaktiva element saknar text.
  • Formulärselement saknar etikett.
  • Statusmeddelanden är svåra att uppfatta för skärmläsare.
  • Bilder saknar textalternativ och går inte att tolka för till exempel skärmläsare.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Tillgängligheten i kundtjänst är inte säkerställd. Vi har det inte bekräftat att de som svarar på meddelanden eller telefonsamtal känner till tillgänglighetsredogörelsen och att det finns reglering (DOS-lagen) som ger användare rätt att begära ut tillgängligt alternativ om det skulle finnas tillgänglighetsbrister i de digitala tjänsterna.
 • Kod som anger vad sidans olika delar har för roll är bristfällig och försvårar navigation med olika hjälpmedel.
 • Bristfällig presentation av innehåll i en meningsfull ordning försvårar navigation med hjälpmedel.
 • Huvudnavigationen är utformat på ett sätt som kräver hög precision vid navigering med mus.
 • Verktyget som används för att skicka meddelanden till Aleris innehåller flera allvarliga brister som kan orsaka svårigheter:
  • Klick på bakgrund eller kryss-ikon på inloggningssidan resulterar i en blank sida och klicket går inte att ånga.

Problem vid användning med nedsatt rörlighet

 • Verktyget som används för att skicka meddelanden till Aleris innehåller flera allvarliga brister som kan orsaka svårigheter:
  • Fokusmarkering saknas på flera interaktiva element vilket gör det svårt att navigera med till exempel tangentbord.
 • Huvudnavigationen är utformat på ett sätt som kräver hög precision vid navigering med mus.
 • Kartfunktionaliteten kräver minst två fingrar för att navigera.

Hur vi testat webben

Vi har anlitat externa experter på tillgänglighet som gjort en granskning. 

Senaste bedömningen gjordes i december 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 17e oktober 2022.

Back to top