Maria Pekkari

Specialist i öron-, näs- och halssjukdomar

Maria Pekkari

Behandlingsområden

Öron näsa hals

Specialist i öron-, näs- och halssjukdomar samt specialist i allmänmedicin

Maria har tidigare arbetat på Öron-näs-halskliniken på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge och Södersjukhuset, både med mottagningsverksamhet och med operationer.

Tillsammans med professor Johan Fagan, Öron-näs-halskliniken Grootes Schuur Hospital i Kapstaden, driver Maria ett forskningsprojekt som handlar om skillnader mellan oral cancer i Sverige och i utvecklingsländerna.

Du kan träffa Maria på vår mottagning där hon tar emot, bedömer, utreder och behandlar vuxna och barn med olika besvär inom öron näsa hals. Specialintressen är öron näsa hals sjukdomar hos barn, t ex utredning av hörselnedsättning, öronbesvär, nästäppa och snarkningar.

"Jag tycker att det är viktigt ta sig tid till att ge patienten noggrann information om hur och varför besvären har uppstått. Det är också viktigt att förklara hur man utreder och behandlar besväret, för att få en framgångsrik behandling samt en god uppföljning så att patienten kan känna sig i trygga händer."

Till toppen av sidan