Skip to Content

Lena Collin

Dietist

Lena Collin arbetar som legitimerad dietist inom Aleris Specialistvård Sabbatsberg sedan år 2009. Hon är specialiserad inom mag- och tarmsjukdomar med fokus på bl.a. IBS-problematik, inflammatoriska tarmsjukdomar och celiaki.

Lena Collin tog sin dietistexamen år 1998 vid Uppsala Universitet. Innan hon började på Aleris Specialistvård Sabbatsberg arbetade hon i 11 år inom reAgeraklinikerna med mag-tarmproblematik som ansvarsområde, samt metabola diagnoser.

Lena har på Aleris Specialistvård Sabbatsberg både gruppbehandlingar och individuella samtal kring symtom och livsstilsförändringar.

"I samtalet med patienten försöker jag alltid mötas där man befinner sig just nu i livet, för att på bästa sätt tillfredsställa patientens behov. För mig är det viktigt att se till helheten kring patienten och inte bara ett specifikt problem. Det är viktigt att tillsammans finna realistiska mål och göra förändringar som fungerar i vardagen."  

Lena Collin

Lena CollinJohan Bark

Specialist i gastroenterologi

Aleris Specialistvård Sabbatsberg

Qayium Nekzada

Specialist i gastroenterologi

Aleris Specialistvård Sabbatsberg

Gunnar Midhagen

Specialist i gastroenterologi

Aleris Specialistvård Sabbatsberg

Helena Sundlöf

Undersköterska

Aleris Specialistvård Sabbatsberg

Björn Blomberg

Specialist i gastroenterologi

Aleris Specialistvård Sabbatsberg

Pirjo Halunen

Sjuksköterska

Aleris Specialistvård Sabbatsberg

Back to top