Skip to Content


Ulf Åman

Läkarchef och MAL

MAL (medicinskt ansvarig läkare) Handengeriatriken

Inger Lindkvist

Verksamhetschef / bitr.verksamhetschef

Aleris Rudans Rehab och Aleris Handengeriatriken

Jens Berggren

Enhetschef

Minnesmottagningarna Dalengeriatriken och Handengeriatriken

Back to top