Skip to Content


Ulf Åman

Läkarchef och MAL

MAL (medicinskt ansvarig läkare) Handengeriatriken

Katarina Åhman

Enhetschef /leg Arbetsterapeut

Aleris Minnesmottagning Handengeriatriken

Back to top