Skip to Content

Marie Sedvall

Specialist i allmänmedicin/Geriatriker

Innan Marie började arbeta på Aleris, arbetade hon på Danderyds Sjukhus. Hon har sedan 2000 varit verksam i primärvården i framförallt Vallentuna.

Utöver sedvanliga arbetsuppgifter som distriktsläkare har Marie haft läkaruppdrag på barnavårdscentral och arbetat som primärvårdsgeriatriker, med ansvar för sjukhem och andra vårdboenden. 

Maries specialintressen är diabetes, infektioner, astma/allergier, hud (inklusive mindre operativa ingrepp) samt hälsofrämjande insatser såsom rökavvänjning och råd kring stress.

 ”Det roliga med distriktsläkaryrket är att få möta patienter i alla åldrar med både akuta och kroniska sjukdomar. Jag lägger stor vikt vid det personliga mötet, d v s att möta varje människa utifrån dess egna förutsättningar. Att patienten känner sig trygg och att vi når varandra är en förutsättning för att jag ska kunna hjälpa varje patient på ett optimalt sätt. I dagens stressade samhälle är det viktigt för många att få stöd och råd för att kunna leva ett gott och samtidigt hälsosamt liv.” 

Marie Sedvall

Marie SedvallGunilla Danielsson

Distriktssköterska

Aleris Medilab Husläkarmottagningen Täby Centrum

Estelle Deshayes

ST-läkare

Aleris Medilab Husläkarmottagningen Täby Centrum

Monica Seving Broms

Aleris Husläkarmottagning Täby Centrum

Svetlana Palomino

Specialist i allmänmedicin

Aleris Husläkarmottagning Täby Centrum

Elisabeth Regnér

Specialist i allmänmedicin

Aleris Husläkarmottagning Täby Centrum

Elisabeth Wester

Verksamhetschef

Aleris Husläkarmottagning Täby Centrum

Back to top