Skip to Content

Natalia Cruz

Specialist i gynekologi och obstetrik

Natalia Cruz är specialistläkare i gynekologi och obstetrik, utbildad i Argentina och i Sverige. Hon fick sin specialistexamen i Argentina 2000 inom gynekologisk endokrinologi och är specialist i Sverige sedan 2009.

Natalia forskade på Karolinska Institutet 2002-2007 och disputerade 2006 med en avhandling om östrogenreceptorer och hjärt-kärl sjukdomar hos kvinnor under klimakteriet samt hos män.

Natalias specialistintresse är reproduktionsendokrinologi, utredning och behandling av menstruationsrubbningar, hormonella störningar hos kvinnor i fertil ålder, klimakteriebesvär och preventivmedelsrådgivning.

Bland hennes tidigare erfarenhet ingår arbete på Alvarez Universitetssjukhus, och som privat gynekologisk konsult i Buenos Aires i Argentina. I Sverige har hon arbetat på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna med fokus på komplicerad graviditet, förlossningsavdelning och familjeplanering.

Natalia tar emot, bedömer, utreder och behandlar patienter med olika former av gynekologiska problem så som blödningar, inkontinens,
smärtor, cellförändringar och infektioner.

”Jag lägger stor vikt vid ett bra bemötande med patienten. Det är viktigt att förstå hennes besvär och att hon får en god insikt om sin diagnos. Patienten ska känna att hon har blivit professionellt bemött och fått bästa möjliga valmöjligheter och behandling.”

Natalia Cruz

Natalia CruzBasima Saadun

Specialist i gynekologi och och obstetrik

Aleris Specialistvård Nacka

Louise Broström

Specialist i gynekologi och obstetrik

Aleris Specialistvård Nacka

Jozséf Barabás

Specialist i obstetrik och gynekologi

Aleris Specialistvård Axesshuset

Elisabeth Ingelhammar

Specialistläkare i gynekologi och obstetrik

Aleris Specialistvård Arkivgatan
Aleris Specialistvård Axesshuset

Ulf Tungården

Specialist i gynekologi och obstetrik

Aleris Specialistvård Nacka

Wieslaw Buracki

Specialistläkare i gynekologi

Aleris Specialistvård Handen

Back to top