Skip to Content


Inger Lindkvist

Verksamhetschef / bitr.verksamhetschef

Aleris Rudans Rehab och Aleris Handengeriatriken

Carina Sühl Öberg

Verksamhetschef

Verksamhetschef för Handengeriatriken

Ulf Åman

Läkarchef och MAL

MAL (medicinskt ansvarig läkare) Handengeriatriken

Back to top