Skip to Content


Inger Lindkvist

Verksamhetschef / bitr.verksamhetschef

Aleris Rudans Rehab och Aleris Handengeriatriken

Jens Berggren

Enhetschef

Minnesmottagningarna Dalengeriatriken och Handengeriatriken

Back to top