Skip to Content

Äldremottagning

Är du 75 år och äldre är du välkommen till vår Äldremottagning där du får direktkontakt med sjuksköterska och hjälp med att samordna dina vårdbehov.

  • Vi erbjuder dig besök eller annan kontakt med mottagningen samma dag eller dagen därpå 
  • Vi erbjuder dig årligt läkarbesök med genomgång av dina läkemedel hos vår geriatriker
  • Vi erbjuder dig en fast vårdkontakt om du behöver
  • Vid behov kan vi göra ett hembesök tillsammans med läkare, ett så kallat teambesök. Det är kostnadsfritt för dig med frikort eller som är 85 år eller äldre, annars kostar det 300 kronor

Välkommen att kontakta oss.

Back to top