Skip to Content

Arbetsterapeut

Aleris arbetsterapeuter kan hjälpa dig med bedömning och rehabilitering av vissa handskador, se över ditt behov av hjälpmedel samt utprovning av dessa. Vissa hjälpmedel har egenansvar.

Bostadsanpassning

Det kan bli aktuellt med anpassning av din bostad om du till exempel har fått sämre rörelseförmåga och måste använda hjälpmedel. En bostadsanpassning ska leda till ökad självständighet. Ingen remiss behövs. 

Gå in på denna länk för att ansöka om bostatsanpassning i Bollnäs kommun.

Välkommen att kontakta oss.

Torun Eliasson
Annika Schurmann
Telnr till arbetsterapeuterna är 0278-62 22 23

 

 

Back to top