Skip to Content

Arbetsterapeut

Aleris arbetsterapeuter kan hjälpa dig med bedömning av ditt behov av hjälpmedel samt utprovning av dessa. Vissa hjälpmedel har egenansvar.

Bostadsanpassning

Det kan bli aktuellt med anpassning av din bostad om du till exempel har fått sämre rörelseförmåga och måste använda hjälpmedel. En bostadsanpassning ska leda till ökad självständighet. Ingen remiss behövs. 

Välkommen att kontakta oss.Annika Schurmann

Arbetsterapeut

Aleris Hälsocentral Bollnäs
Aleris Hälsocentral Voxnadalen

Back to top