Skip to Content

Astma & KOL

Om du besväras av långdragen hosta eller pip i luftvägarna men inte har någon diagnos bör du boka tid hos läkare för kontroll. Orsaken till dina besvär kan vara en underliggande lungsjukdom som astma eller KOL. 

Astma/KOL-kontroll

För dig som redan har en astma- eller KOL-diagnos kan det vara bra att genomgå en kontroll för att se om du är optimalt behandlad. Du är då välkommen att kontakta vår astma/KOL-sköterska för genomgång.

Vi erbjuder vård enligt nationella riktlinjer. Kvalitetssäkring sker via nationella kvalitetsregistret för astma och KOL. Vi erbjuder även hjälp med att sluta röka vid vår mottagning för tobaksavvänjning.

Välkommen att kontakta oss.

Back to top