Skip to Content

Välkommen till Aleris barnmorskemottagningar

Till Aleris barnmorskemottagningar är du som är gravid välkommen för regelbundna besök. Du erbjuds kontroller för att se hur du och barnet mår, och för att förbereda dig inför förlossningen och det kommande föräldraskapet.
 

Du kan besöka en barnmorskemottagning även i andra ärenden, till exempel för att få råd om preventivmedel, för att testa sig för sexuellt överförda infektioner, för att göra en graviditetstest samt för att få information om abort och akut-p-piller.

Välkommen att kontakta oss.Basima Saadun

Specialist i gynekologi och och obstetrik

Aleris Specialistvård Nacka

Jozséf Barabás

Specialist i obstetrik och gynekologi

Aleris Specialistvård Axesshuset

Louise Broström

Specialist i gynekologi och obstetrik

Aleris Specialistvård Nacka

Elisabeth Ingelhammar

Specialistläkare i gynekologi och obstetrik

Aleris Specialistvård Arkivgatan
Aleris Specialistvård Axesshuset

Natalia Cruz

Specialist i gynekologi och obstetrik

Aleris Specialistvård Nacka

Anna-Maria Kanold

Specialist i gynekologi och obstetrik

Aleris Specialistvård Nacka

Back to top