Skip to Content

Fotsjukvård

Hos Aleris kan du få hjälp med medicinsk rådgivning och behandling vid fotproblem.

Medicinsk fotvård

Följande patientgrupper har rätt till medicinsk fotsjukvård efter remiss från läkare:

  • Diabetespatient typ 1 och 2 med befintlig eller begynnande komplikation
  • Patienter med cirkulationsrubbningar som förorsakat eller riskerar förorsaka sårbildningar
  • Patienter med grava fotproblem inklusive missbildningar och felställningar förorsakade av reumatiska, ortopediska eller neurologiska sjukdomar 
  • Vissa andra fotvårdsfall av uttalad medicinsk natur, till exempel svårare fall av nageltrång eller psoriasis med fotkomplikation

Kostnad

100 kr. Frikort gäller.

Fotsjukvård omfattar:

  • Information och rådgivning
  • Fotstatus - kontroll av känsel och cirkulation
  • Fotsjukvård efter bedömning av fotens status
  • Delbehandling, till exempel nageltrång

Välkommen att kontakta oss.

Back to top