Skip to Content

Plusmottagning

På Aleris plusmottagning får du möjlighet till ett längre och mer djupgående besök där distriktssköterskan kan hjälpa dig med bland annat egenvårdsråd, eventuella provtagningar, koll av blodtryck och läkemedelsgenomgångar.

Högt blodtryck

Att ha sitt blodtryck under kontroll är viktigt för att förhindra insjuknande i exempelvis stroke eller hjärtsjukdom. Ju mer du själv kan och förstår om varför ett högt blodtryck ska behandlas ju bättre kan du förhindra komplikationer.

Hos oss kan du göra den 24-timmarsmätning som läkarna ordinerar för att få en bra bild av blodtrycksläget under ett dygn. Du kan också besöka vårt blodtrycksrum där du kan göra en egenkontroll av ditt blodtryck.

Blodtrycksrummet är öppet mån-fre 8:00-16:30. Ingen föranmälan behövs.  

Välkommen att kontakta oss.

Back to top