Skip to Content

Psykolog & Kurator

På Aleris vårdcentraler arbetar psykologer och kuratorer med samtalsbehandling vid till exempel kris, depression, relationsproblem eller stressrelaterad ohälsa.

Psykolog

Psykologerna arbetar med bedömning och behandling av psykisk ohälsa. Till psykolog kan du komma när du besväras av till exemel

  • nedstämdhet/depressivitet
  • panikattacker 
  • oro
  • ångest, t ex social ångest, fobier eller trauma
  • tvångstankar och/eller tvångshandlingar
  • sömnstörning  
  • stressrelaterad ohälsa och utmattning

Första mötet är alltid ett bedömningssamtal. Bedömningssamtalet kan leda till en behandlingsrekommendation, egenvårdsråd eller råd om litteratur som stöd för att arbeta på egen hand med ett problem. Ibland behövs det remiss till en psykiatrisk mottagning eller att du under en avgränsad tid träffar psykologen regelbundet på vårdcentralen i grupp eller individuellt. Psykologerna på vår vårdcentral arbetar med korttidsterapier utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT), psykodynamisk terapi (PDT) och Acceptance and Commitment Therapy (ACT).  

Kurator

Kuratorn arbetar med samtalsterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT) och Acceptance and Commitment Therapy (ACT) vid till exempel, krisreaktion, sorg, depression, oro/ångest och stressrelaterad ohälsa.

När livet känns tungt och du har svårt att hantera olika händelser, kan vår kurator vara ett stöd för dig eller dina närstående. Det kan göra skillnad att samtala med någon och nya perspektiv kan ge hopp och leda till positiv förändring. Samtalsterapi innebär att samarbeta med dig i fokus och hitta nya vägar som leder dig framåt.

Välkommen att kontakta oss.

 

Back to top