Skip to Content

Psykosociala teamet

Känner du dig stressad, orolig eller nedstämd? Har du svårt att sova? Har det hänt något i din närmaste omgivning som påverkar ditt psykiska mående? Kanske vill du bara fråga om något som rör din psykiska hälsa. På Aleris Hälsocentral kan du få hjälp av kurator och psykoterapeut för enskilda samtal, rådgivning och kognitiv beteendeterapi (KBT).

Här på mottagningen erbjuder vi:

  • Rådgivning. En kortare insats med ett specifikt fokus
  • Enskilda samtal i stödjande eller behandlande syfte utifrån ett psykodynamiskt eller kognitivt perspektiv
  • Sömnskola. Ibland sker behandlingen individuellt och ibland i grupp, beroende på behov och efterfrågan
  • KBT på internet för ångest, depression, stress, självkänsla eller sömnbesvär

Innan du påbörjar en behandling träffar du någon i teamet för en bedömning som innehåller en intervju samt att du får svara på några frågor skriftligt. Därefter kommer vi tillsammans fram till vilken insats som passar dig bäst. Behandlingen är begränsad till en kortare tid. Har du andra behov finns det alternativ som vi kan slussa dig vidare till.

Du når psykosociala teamet tel 0278-62 22 95. Ingen remiss behövs.

Välkommen att kontakta oss.
 
 
Back to top