Skip to Content

Jobba med oss och gör livet hemma möjligt

Aleris utför ASIH på uppdrag av Region Stockholm.

Våra team ansvarar för patienter som har komplexa medicinska behov och vårdas i hemmet. Genom våra specialist-team, en sammanhållen vårdkedja och en nära dialog med anhöriga skapar vi en starkt patientfokuserad vård.

Back to top