Skip to Content

Jobba med oss och gör livet hemma möjligt

Aleris utför ASIH på uppdrag av Region Stockholm.

Våra team ansvarar för patienter som har komplexa medicinska behov och vårdas i hemmet. Genom våra specialist-team, en sammanhållen vårdkedja och en nära dialog med anhöriga skapar vi en starkt patientfokuserad vård.

Komplexa medicinska behov

AISH är ett komplement till sjukhusvården och omfattar både kurativa och palliativa patienter. Vanliga diagnoser är cancer, hjärtsvikt, kol, neurologiska sjukdomar och infektioner.

Tid till personlig omsorg

För att kunna ge alla våra patienter en god vård krävs tid och rätt förutsättningar. Hos oss får du arbeta självständigt, med en patient i taget.

Stöd från teamet

Hos oss får du möjlighet till ett fritt och självständigt arbete, som ändå är tryggt tack vare ditt professionella team och dina kollegor.

Back to top