Hutter - Frusenhet hos personer med höga ryggmärgsskador