Skip to Content

Spinalismottagningen

Spinalismottagningen

Spinalismottagningen är en del i vårdkedjan för ryggmärgsskadade som finns i Stockholms län. Vårdkedjeperioden gäller två år från skadedatum. Vården och rehabiliteringen är inriktad på de medicinska och psykosociala problem som kan uppstå som en följd av ryggmärgsskada.

De medicinska problem som är relaterade till ryggmärgsskadan står i fokus för mottagningens insatser.

Det övergripande målet med rehabilitering efter ryggmärgsskada är:

  • att skapa förutsättningar för ett självständigt liv. I samarbete med kommuner och landsting bedömer vi behovet av anpassning av bostad och arbetsplats med mera.
  • att skapa förutsättningar för ett meningsfullt och rikt liv. Med goda förebilder vill vi visa vägen till arbete/ studier, familj, vänner och fritidsaktiviteter.

  

Öppettider sommar 2021

Spinalismottagningen och Logopedmottagningen är stängd vecka 29 och 30.
Vid besvär eller övriga frågor vänligen kontakta din vårdcentral.

All öppenvård i Frösundavik och i Liljeholmen är stängd vecka 29 och 30.

Detta gäller även Aktiv träning.

Gymmet är fortsatt stängt för träning med gymkort. Nytt besked väntas till hösten.

 

Patienter vid Spinalismottagningen

Spinalismottagningen uppdaterar kontinuerligt rutinerna utifrån nationella riktlinjer avseende Corona/Covid-19 vilket kan förändras med kort varsel.

  • Högriskpatienter (kompletta tetraplegiker med nedsatt andningsfunktion och äldre patienter > 70 år) bör inte komma till mottagningen.  
  • I den mån det går bokas i första hand telefonkontakter. Gäller alla vårdkategorier.
  • Misstanke om urinvägsinfektion hanteras i första hand per telefon, odlingsremiss läggs in i Take Care och prov lämnas på vårdcentralen. De patienter som ändå kommer hit får vänta vid receptionen för handläggning.
  • Stora uppföljningar kommer att fortsätta för patienter som inte tillhör riskgrupperna.
  • Dagrehabilitering fortsätter för patienter som inte tillhör riskgrupperna.

 

 

Hjälpmedel hos Spinalismottagningen

Dokument med information om vad som gäller för dig som brukare.


Spinalismodellen

Spinalismodellen

Hård kärna och mjukt skal. Spinalismodellen utgörs av olika delar som samspelar för en bättre helhet.

Läs mer >

Din vård och behandling

Din vård och behandling

Här finns info om rehabilitering, uppföljning, mottagning samt olika kompetensområden.

Läs mer >

Regelbundna kontroller

Regelbundna kontroller

Spinalismottagningen kallar till regelbundna medicinska uppföljningar i syfte att upptäcka, behandla och förebygga komplikationer relaterade till din ryggmärgsskada.

Läs mer >

Ryggmärgsbråcksteamet

Ryggmärgsbråcksteamet

Rehabilitering med möjligheter och inspiration till ökat välbefinnande och självständighet. Spinalismottagningen är en neurologisk specialistmottagning för vuxna personer med ryggmärgsskada i Stockholms Län. Över 1000 personer med ryggmärgsskada är inskrivna, av dessa har omkring 200 personer ryggmärgsbråck.

Läs mer >


Lena Lindbo

Operativ chef Spinalismottagningen

Aleris Rehab Station


På uppdrag av region Stockholm logo

Vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Sedvanliga patientavgifter och frikort gäller.

Läs mer

Uppdaterad information för dig som patient, närstående/medföljande samt besökare.

Läs mer om Aleris agerande under pandemin

 

Back to top