Skip to Content

Du som är student är varmt välkommen att genomföra din praktik eller verksamhetsintegrerat lärande (VIL) hos oss inom Aleris. Det gäller dig som studerar till exempelvis läkare, sjuksköterska, undersköterska, medicinteknisk ingenjör, steriltekniker eller något annat yrke med koppling till Aleris verksamhet.

Det är viktigt för oss att du får ut så mycket som möjligt av din utbildning. Kanske är du till och med en av våra blivande kollegor.

ASIH

Ta kontakt direkt med det lokala team du vill till. Här hittar du alla lokala team inom ASIH.

Basal hemsjukvård

Du som är intresserad av praktik/VIL inom Basal hemsjukvård är välkommen att kontakta Marianne Føreland på marianne.foreland@aleris.se

Övriga verksamheter

Du är välkommen att ta direktkontakt med den mottagning som du är intresserad av. Här hittar du alla våra mottagningar.

Alla som jobbar inom hälso- och sjukvården omfattas enligt Patientsäkerhetslagen av tystnadsplikt.

Du behöver också ha kunskap om basala hygienrutiner. Karolinska Institutet har sammanställt hygienrutiner, som också gäller inom Aleris.


Back to top