Skip to Content

Du som är student är varmt välkommen att genomföra din praktik eller verksamhetsintegrerat lärande (VIL) hos oss inom Aleris. Det gäller dig som studerar till exempelvis läkare, sjuksköterska, undersköterska, medicinteknisk ingenjör, steriltekniker eller något annat yrke med koppling till Aleris verksamhet.

Det är viktigt för oss att du får ut så mycket som möjligt av din utbildning. Kanske är du till och med en av våra blivande kollegor.

Alla som jobbar inom hälso- och sjukvården omfattas enligt Patientsäkerhetslagen av tystnadsplikt.

Du behöver också ha kunskap om basala hygienrutiner. Karolinska Institutet har sammanställt hygienrutiner, som också gäller inom Aleris.


Back to top