Skip to Content

Aleris Ultragyn

Hysteroskopi i Stockholm

Hysteroskopi är en titthålsoperation inuti livmodern via slidan.

 

Operation

Gynekologen opererar inuti livmodern genom att föra in ett optiskt instrument kopplat till en kamera via slidan till livmoderhålan. Operationen utförs i narkos och du får smärtlindring. Man kan med denna metod ta bort t ex polyp eller myom från livmoderhålan, utan att behöva utföra en bukoperation. Om du har spiral kan den sitta kvar.

Hysteroskopi kan vara svår att genomföra vid riklig vaginal blödning. Operationen tar 10-30 minuter. Stora myom kan ibland behöva opereras i två seanser.

Vävnad som opereras bort sänds för mikroskopisk analys. Svar fås via brev efter ca fyra veckor om inget annat överenskommits.


Efter operationen

Du får smärtlindring och medel mot illamående om du behöver. Räkna med att vara kvar ca 1 timme efter att operationen är klar. Efter operationen avråder vi från bilkörning. Det är bra om du kan bli upphämtad från operationsavdelningen.

Efter operationen kan man blöda som vid en mindre menstruation, men den brukar minska för varje dag. Blödningen varar oftast ca 1 vecka men kan ibland vara upp till fyra veckor.


Utskrivning

Vid hemgång får du prata med din läkare, som går igenom operationen, planerar eventuell uppföljning och ger föreskrifter.


Hemma efter operation

Som smärtlindring hjälper oftast receptfria läkemedel såsom Alvedon och Ipren. Sjukskrivning behövs inte. Det går bra att promenera och arbeta redan dagen efter operationen. Vänta några dagar med träning, bad och samliv, särskilt om du har pågående blödning. Du kan duscha direkt efter operationen.


Uppföljning

Om du inte hört något från oss inom 4 veckor efter operationen ber vi dig kontakta oss, för att säkerställa att du får den information du behöver. Vi deltar i det nationella Gynkvalitetsregistret Gynop. Från detta register skickas det efter två månader samt ett år, ut ett frågeformulär om hur du upplevt din operation och hur du mått under läkningstiden. Vi är tacksamma om du besvarar frågorna via internet.


Kontakta oss vid besvär

Kontakta oss om det inom en vecka efter operationen om något av följande besvär uppstår:

  • om du känner dig sämre i ditt allmäntillstånd, får feber, vid ökande eller besvärande buksmärta, vid illamående och kräkningar
  • om du får rikligare blödning än vid vanlig mens
  • vid tecken på urinvägsinfektion


Om du får besvär efter operationen

Dagtid: 08-587 101 04

Vid akuta besvär operationsdygnet och kvällar/helger, ring 1177

Back to top