Skip to Content

AC-ledsartros

AC-leden är leden mellan Acromion (skuldrans tak) och Clavicula (nyckelbenet). Artros i AC-leden innebär att brosket som normalt täcker ledytan är skadat, vilket gör att skelettdelarna inte glider mot varandra som de ska. Det gör ont, och inflammation kan uppstå.

Hur går behandlingen till? 

Det första steget är en smärtstillande och inflammationshämmande behandling av leden, med kortisoninjektion och lokalbedövning. Om det inte hjälper kan det bli aktuellt med en operation. 

Vid en operation skapar man mer utrymme mellan skuldrans tak och nyckelbenet genom att ta bort några millimeter av den skadade ytan. Operationen genomförs vanligtvis med titthålsteknik. Ingreppet tar 20–30 minuter och ofta får man åka hem ett par timmar efter operationen. 


Finns det risker? 

Ett ingrepp innebär alltid en viss risk, vid denna operation är den dock liten och vår erfarenhet av ingreppet är stor. Komplikationer är ovanliga, men efteråt kan det ibland uppstå en övergående stelhet i axeln.  


Vilken effekt kan jag vänta mig? 

Resultatet efter en AC-ledsoperation är oftast mycket bra. De flesta patienter blir av med sin smärta efter att läkning och rehabilitering är avklarad. Många upplever en klar förbättring redan efter 6–8 veckor.  

 

Om sidan

Senast uppdaterad: 2023-06-27

Ansvarig:
Susanne Franzon, affärsområdeschef
Granskare:
Anders Kjellin, medicinskt ledningsansvarig läkare

Back to top