Skip to Content

Axelprotes

Vid artros, frakturer eller omfattande muskelskador i axeln kan axelleden behöva bytas ut mot en konstgjord led, en så kallad axelprotes. Idag är axelprotesen en väletablerad metod för att rå på onda och skadade axlar. När du kommer till oss undersöker våra ortopeder din axel och ni diskuterar gemensamt om det är aktuellt med en operation.

Hur går operationen till?

Före operationen gör vi en noggrann utredning med röntgen, ultraljud eller MR och ibland även en datortomografi, så kallad skiktröntgen. Vid operationen, som utförs under narkos, ersätts ledkulan med en ny kula och ibland ersätts även ledskålen. Protesdelarna sätts fast med bencement eller har en yta som gör att de kan växa fast.

Finns det risker?

Ett ingrepp innebär alltid en viss risk, vid denna operation är den dock liten och vår erfarenhet av ingreppet är stor. Komplikationer är ovanliga. 

Vilken effekt kan jag vänta mig?

Resultatet av en axelprotesoperation är oftast mycket bra. Första tiden (två till sex veckor) kommer du att behöva avlasta axeln i ett axelbandage, sedan återfår axeln successivt sin funktion och efter sex månader får du belasta din arm fritt. Ibland går det snabbare än så. Efter ett år är de flesta smärtfria och har en hygglig rörlighet. Man kan dock inte förvänta sig full rörlighet.

Om sidan

Senast uppdaterad: 2023-06-27

Ansvarig:
Susanne Franzon, affärsområdeschef
Granskare:
Anders Kjellin, medicinskt ledningsansvarig läkare

Back to top