Skip to Content

Impingementsyndrom i axelled

Impingementsyndrom, eller inklämningssyndrom som det också kallas, är en samlingsdiagnos för några olika orsaker till smärta i axelleden. Oftast är den orsakad av att ett utrymme mellan skulderbladsutskottet (acromion) och överarmsbenet begränsas, så att vävnaden i axelleden hamnar i kläm. Typiska symtom är nattlig smärta eller smärta när man ska ta ned saker från höga hyllor eller jobba med armen i huvudhöjd.

Hur går behandlingen till? 

Om våra specialister bedömer att det krävs en operation så sker den under narkos och utförs med titthålsteknik (artroskopi). Operationen går ut på att skapa ett större utrymme mellan skulderbladsutskottet (acromion) och ledhuvudet genom att ta bort slemsäcken och trimma ned undersidan av acromion. Normal operationstid är 20–60 minuter, därefter sys och tejpas de små såren och ett täckande förband sätts på tillsammans med ett kylbandage.  


Finns det risker? 

Ett ingrepp innebär alltid en viss risk, men vid denna operation är den liten och vår erfarenhet av ingreppet är stor. Ibland kan det uppstå en övergående stelhet i leden efter kirurgiska ingrepp och för att motverka denna är det viktigt att direkt efter operationen jobba med det träningsprogram som vi rekommenderat.  


Vilken effekt kan jag vänta mig? 

Effekten av operationen är ofta mycket god och sannolikheten att smärtan i axeln minskar är hög. 

 

Om sidan

Senast uppdaterad: 2023-06-27

Ansvarig:
Susanne Franzon, affärsområdeschef
Granskare:
Anders Kjellin, medicinskt ledningsansvarig läkare

Back to top