Skip to Content

Eksem

Eksem är en inflammation i huden som gör att huden blir torr, röd och ofta kliar. Eksem smittar inte men du kan få eksem om hudens yttersta skyddande lager har försvagats eller skadats. Det kan bero på torr hud, nötning av huden eller att du har kommit i kontakt med ämnen som irriterar huden eller som du är allergisk mot.

Det vanligaste typerna av eksem

  • böjveckseksem, även kallat atopisk dermatit
  • mjälleksem även kallat seborroiskt eksem
  • kontakteksem som antingen kan vara allergiskt eller icke-allergiskt
  • myntformat eksem, även kallat nummulärt eksem
  • underbenseksem

Eksem är mycket vanligt hos små barn men besvären brukar minska med åldern. De flesta människor får eksem någon gång i livet. Den vanligaste typen är mjälleksem, men kontakteksem är också mycket vanligt. Risken att få eksem ökar om någon nära släkting har eller har haft det.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor.

 Back to top