Skip to Content

Tumbasartros

Tumbasartros beror ofta på ökad ålder eller att lederna belastats hårt. Tummens basled är speciellt utsatt för förslitning, så kallad artros, framförallt hos kvinnor efter klimakteriet. Även ärftliga faktorer kan bidra till artros.

De vanligaste symtomen är smärta, svaghet, och stelhet eller svullnad kring tummens led. Besvären varierar periodvis men kan också vara mer konstanta. Vid lättare besvär kan en stödskena (ortos) ge effekt och det finns hjälpmedel som kan underlätta i det dagliga livet. I svåra fall av tumbasartros kan det bli aktuellt med en operation. 


Hur går behandlingen till? 

Det finns flera sätt att operera tumbasartros. Vid den vanligaste operationen avlägsnas det lilla benet som tummen ledar mot vid handleden, där ledbrosket är försämrat. För att fylla ut och stabilisera tumbasen ersätts benet ibland av en del av en närliggande sena. 


Finns det risker? 

Ett ingrepp innebär alltid en viss risk, men vid denna operation är den liten och det är ovanligt med komplikationer.  


Vilken effekt kan jag vänta mig? 

Den värk som tidigare kändes i vila brukar försvinna efter operationen men en del smärta vid belastning kan kvarstå. Det kan dröja upp till några månader efter operationen innan man är helt smärtfri i tummen. Rörligheten i tummen påverkas vanligtvis inte, men operationen kan medföra viss kraftnedsättning i tum-/pekfingergreppet. 

 

Om sidan

Senast uppdaterad: 2023-06-27

Ansvarig:
Susanne Franzon, affärsområdeschef
Granskare:
Anders Kjellin, medicinskt ledningsansvarig läkare

Back to top