Skip to Content

Basalcellscancer

Basalcellscancer eller Basaliom är den vanligaste formen av hudcancer och blir allt vanligare.

Typiska tecken är sår som inte läker, lättblödande vårtor samt olika former av hudförändringar. Allt för mycket exponering av sol är den viktigaste orsaken till att man utvecklar basaliom.

Behandlingen består ofta av kirurgiskt avlägsnande av tumören. Prognosen för basaliom är mycket god – tumören växer endast lokalt och ger så gott som aldrig metastaser.

 Back to top