Skip to Content

För remittenter

Aleris Sjukvård är en del av Aleris AB. Vi erbjuder specialistvård, hälsovård, akutvård med mera. Vi arbetar på uppdrag av olika regioner men erbjuder även privat hälso- och sjukvård på många av våra olika mottagningar.

Remiss specialistvård

Till de flesta av våra specialistmottagningar där vi arbetar på uppdrag behöver patienten komma på remiss. För att vi, på ett optimalt sätt, skall kunna omhänderta patienten enligt rätt vårdnivå bör patienten även vara basutredd och resultaten framgå av remissen.

Elektroniska remisser

Vi tar emot elektroniska remisser via olika journalsystem bland annat TakeCare.

Pappersremiss

Det går även bra att skicka pappersremiss. Här hittar du adresser till våra olika mottagningar.

Remiss för medicinska undersökningar/utredningar

Vi utför ett antal olika medicinska undersökningar såsom exempelvis kardiologi, lungmedicin, astma- allergi (vuxen och barn) och sömnmedicin. Här tar vi emot elektroniska remisser och skickar svar via exempelvis Profdoc Journal III, TakeCare och Galactic.

20161202_Aleris_Riddargatan4689.jpg

Back to top