Skip to Content

Vill du remittera en patient till oss?

Aleris bedriver specialistvård i Sverige, Norge och Danmark inom exempelvis ortopedi, psykiatri, ögon, högspecialiserad rehabilitering, urologi, öron-näsa-hals, gynekologi och allmänkirurgi. Vi bedriver även närakuter, palliativ vård samt avancerad sjukvård i hemmet (ASIH).

Vi arbetar på uppdrag av flertalet regioner och hjälper även utomlänspatienter för att bidra till hög tillgänglighet, minska köerna och upprätthålla vårdgarantin. Vi erbjuder även specialistvård till patienter med privat sjukvårdsförsäkring eller som själva betalar för sin vård.


Remiss specialistvård

Till de flesta av våra specialistmottagningar där vi arbetar på uppdrag av regioner behöver patienten en remiss. För att vi ska kunna omhänderta patienten på bästa sätt önskar vi att patienten är basutredd och att resultaten framgår av remissen.


Remiss för medicinska undersökningar/utredningar

Vi utför ett antal olika medicinska undersökningar som exempelvis astma-allergi, kardiologi, lungmedicin, sömnapné.


Elektroniska remisser

Vi tar emot elektroniska remisser och skickar svar via flertalet journalsystem, exempelvis Take care, Melior, Cosmic och Webdoc.


Pappersremiss

Det går även bra att skicka pappersremiss. Här hittar du adresser till våra olika mottagningar.


Smarta remisser

Dina remisser kommer nu fram i samma ögonblick som du skickar dem. Snabbt, säkert och hållbart. Välkommen att remittera smartare.

Ta emot och skicka digitala remisser till Aleris Ögon
Back to top