Skip to Content

Information till remittenter

Ju mer specialiserad vård dina patienter behöver desto svårare kan det vara att göra en bra remiss. Att patienten hamnar rätt från början är ofta en förutsättning för ett snabbt svar och effektiv behandling. Vi tycker detta är viktigt och vill hjälpa dig och din patient hitta rätt inom Aleris.

Back to top