Aleris Målet Borås

Aleris Målet Borås arbetar med ungdomar och unga vuxna med olika former av psykosocial problematik. T.ex. missbruk eller psykisk ohälsa och unga ensamstående föräldrar i behov av extra stöd.

Gemensamt för de unga människor som kommer i kontakt med Aleris Målet är att de har svårt att förändra sin situation på egen hand. Vårt grundläggande mål är att erbjuda en väg till en trygg och stabil tillvaro.

Målet har sedan 1998 år hjälpt unga och vuxna att komma vidare i sina liv. Vi utgår från grundtanken att alla duger och att varje individ har förutsättningar att växa och utvecklas. Genom att fokusera på möjligheterna bryter vi negativa mönster och hittar vägar till framgång. Tillsammans med våra kontaktpersoner får varje ung människa chans att hitta sammanhang och situationer där de får känna sig delaktiga och kan utvecklas och växa utifrån sina egna förutsättningar.

På Aleris Målet får varje ungdom två kontaktpersoner som tillsammans med den unge arbetar utifrån fem livsområden.

Ansvarig chef

Teddy Wallenhov är föreståndare på Aleris Målet Borås.

Aleris Målet Borås har ramavtal med Borås stad, Ulricehamns kommun, Vårgårda kommun samt med Tranemo kommun

Till toppen av sidan