Aleris Hemtjänst Kungsholmen

Aleris Hemtjänst Kungsholmen

Det hemtjänstteam som bedriver vård och omsorg i Aleris Hemtjänst Kungsholmen har stor erfarenhet av arbete inom hemtjänsten. De har uppnått höga resultat i Socialstyrelsens kvalitetsundersökningar.

Vad kan vi erbjuda dig?

Baserat på ditt beviljade biståndsbeslut erbjuder Aleris Hemtjänst Kungsholmen bland annat

 • städning
 • tvätt/klädvård
 • inköp
 • post- och bankärenden
 • matlagning
 • leverans av matlåda
 • promenader/ledsagning
 • personlig omvårdnad

Hushållsnära tjänster - RUT

Vi erbjuder hushållsnära tjänster, även för dig som inte är hemtjänstkund. Exempel på hushållsnära tjänster vi utför är:

 

 • städning
 • tvätt/klädvård
 • promenader/ledsagning
 • inköp
 • stöd och sällskap vid storhelger
 • förberedelser under och efter bjudning
 • enklare trädgårdsarbete

 

För att du ska få hjälp av så få människor som möjligt använder vi inga underleverantörer, utan utför alla insatser själva. Vi har en egen nattpatrull som bistår med stöd och hjälp nattetid.

Vi arbetar personcentrerat

Vi arbetar för att möjliggöra för dig att leva så som du önskar. För att åstadkomma detta arbetar vi personcentrerat, det vill säga vi ser till dina behov, förmågor, mål och intressen. Utifrån denna information och ditt beviljade biståndsbeslut upprättar vi din genomförandeplan.

Vi gör alltid hembesök hos dig som planerar att anlita oss som hemtjänstutförare. För oss är det viktigt att vi tillsammans går igenom de insatser du behöver hjälp med och planerar in vilka dagar och tider du önskar få hjälp. Informationen bevaras i din genomförandeplan och denna fungerar som en mall för hur vi arbetar för och med dig. Du ska känna att du har inflytande och självbestämmande och att du äger din livssituation.

Egen kontaktman

För oss är det viktigt att du får hjälp av personer som du trivs med, litar på och som tar ansvar för att du får den hjälp, omsorg och det stöd du beviljats. Därför arbetar vi med kontaktmannaskap. Det innebär att en i personalstyrkan utses till din kontaktman och att det är denna person som i första hand hjälper dig.

Vill du veta mer? Läs informationsbladet om Aleris Hemtjänst Kungsholmen (pdf).

Till toppen av sidan