Starkt första kvartal för Aleris

Aleris förbättrade sitt resultat och fortsatte sin tillväxt under första kvartalet 2015. Det framgår av Investors delårsrapport för januari till mars, som presenterades den 21 april.

Aleris omsättning under kvartalet uppgick till 2,1 miljarder SEK, vilket motsvarar en organisk tillväxt på 8 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Vinsten, mätt som rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), blev 137 miljoner kronor.

- Vi kan summera ett starkt kvartal där Aleris investerar i ny och innovativ vård och omsorg samtidigt som vi genererar de överskott som behövs i den fortsatta utbyggnaden av vår del av välfärdssektorn i Skandinavien, säger Liselott Kilaas, koncernchef Aleris.

Investors delårsredogörelse januari-mars 2015

För ytterligare kommentarer, vänligen kontakta:

Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris: 0706-82 71 23

Till toppen av sidan