Tingsrätten går på Konkurrensverkets linje

Tingsrätten som är första instans dömer Aleris för att ha samverkat med andra företag i en upphandling. Aleris jurister analyserar nu domen.

Ärendet rör en upphandling, värd cirka 211 miljoner kronor, som Stockholms läns landsting genomförde 2008 avseende klinisk fysiologi och klinisk neurofysiologi. Konkurrensverket anser att Aleris kommit överens med Capio och Hjärtkärlgruppen (Globen Heart och Medical Support) om att parterna skulle dela på de upphandlade uppdragen om någon av dem inte fick kontrakt. Dessutom anser myndigheten att företagen i förväg avslöjat för varandra och kommit överens om vilka objekt man skulle lämna anbud på.

Tingsrätten har med dagens dom dömt Aleris att betala en konkurrensskadeavgift på cirka 25,3 miljoner kronor, Capio cirka 1,1 miljoner kronor, samt för Hjärtkärlgruppen cirka 2,1 miljoner kronor. Detta innebär en sänkning med 30 procent i förhållande till de krav som Konkurrensverket drivit. Skälen till att Tingsrätten sänker summan är bland annat att Aleris och övriga inblandade parter inte brutit mot konkurrensreglerna uppsåtligen och att samarbetet skett relativt öppet gentemot Stockholms läns landsting.

Aleris analyserar nu domen för att undersöka förutsättningarna för att få saken prövad i nästa instans, som är Marknadsdomstolen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris, + 46 706 82 71 23

Till toppen av sidan