Styrelse

Aleris är ett helägt dotterföretag till Patricia Industries, en enhet inom Investor AB. Patricia Industries investerar i helägda best-in-classföretag med starka marknadspositioner, varumärken och företagskulturer i branscher med långsiktig marknadstillväxt.

Läs mer på www.investorab.com/our-investments/patricia-industries/.

Styrelse

Aleris styrelse består av personer med lång erfarenhet från näringslivet eller vårdsektorn.


Rickard GustafsonRickard Gustafson, styrelseordförande 
Rickard Gustafson är sedan 2011 VD och koncernchef på SAS Group. Han har tidigare haft olika ledande befattningar inom GE Capital både i Europa och USA samt varit VD för Codan/Trygg-Hansa under perioden 2006-2011. Han är styrelseledamot i Grand Group AB. 

Jan Ytterberg, ledamot AlerisJan Ytterberg, styrelseledamot
Jan Ytterberg är en del av den verkställande ledningen på Scania med befattningen Executive Vice President, Chief Financial Officer (CFO). Jan har haft en rad ledande uppdrag inom koncernen. Han har bl a varit chef för Group Accounting och Marketing Director för Scania Finance. Han lämnade Sverige 1998 för att bli Director of Administration and Finance för Scania Hispania S.A. År 2002 fick han posten som Finance Director vid Scania Latin America och två år senare var han tillbaka i Sverige och utsågs till Senior Vice President Corporate Control. År 2006 utsågs han till Executive Vice President and Chief Financial Officer CFO.

Marit Grimsbo, styrelseledamot
Marit Grimsbo har varit partner och konsult i McKinsey&Company i 16 år. Hennes fokus i McKinsey var hälsa och energi/industri och hon ledde McKinseys arbete med hälsa i Norge. Marit är nu senior vice president i Statkraft som är Europas största producent av förnybar energi, med ansvar för HR och organisation. Hon är också styrelsemedlem i energibolaget Agder Energi.

Björn NordenvallBjörn Nordenvall, styrelseledamot
Björn Nordenvall är docent och kirurg, utbildad vid Karolinska Institutet. Björn har närmast varit verksam (2002-2013) som partner i det finska Private Equity-bolaget CapMan med ansvar för investeringar inom Life Science bl.a för uppbyggnaden av vårdbolagen Proxima och Curato A/S samt de medicinsktekniska bolagen Jolife och SciBase. Dessförinnan var Björn VD på det Nasdaqnoterade bioteknik bolaget Oxigene samt VD för Sophiahemmet AB (1987-1996). Björn var även med och startade Carnegie Medicin 1982-85 som sedan såldes till Nobelgruppen.

GöranHägglund styrelseledamot AlerisGöran Hägglund, styrelseledamot
Göran Hägglund har varit partiledare för kristdemokraterna, socialminister och mångårig ledamot av Sveriges riksdag. Han h ar varit ordförande för riksdagens bostadsutskott, ledamot av bland annat näringsutskottet och ordförande för Polisstyrelsen i Jönköpings län. Göran har också varit ledamot av styrelsen för AssiDomän AB och AssiDomän Försäkring AB. Han har varit verksam som placeringsrådgivare och försäkringskonsult.

Christian CederholmChristian Cederholm, styrelseledamot
Christian Cederholm har arbetat på Investor AB sedan 2002, och är idag ansvarig för den europeiska delen av Co-Head för Patricia Industries (part of Investor AB). Förutom Aleris har Christian även styrelseuppdrag i bl.a. Permobil och mobiloperatören 3. 

Ralph RiberRalph Riber, styrelseledamot
Ralph Riber har en gedigen operativ erfarenhet inom privat utförda och offentligt finansierade tjänster. Han har varit VD och Koncernchef för Internationella Engelska Skolan, en av Sveriges ledande friskolor inom grundskolan fram till augusti 2017. Han var fram till 2010 Koncernchef för Ambea med verksamhet inom vård och omsorg i Norge, Sverige och Finland. Fram till 2002 verkade han som managementkonsult i Sverige och Spanien och har bl.a. arbetat på AT Kearney, Siar och Gestlink.

Arbetstagarrepresentant

Ulla Sahlström, suppleant Vårdförbundet

Till toppen av sidan