Asylboende för barn och unga

Asylboende
Att vänta på besked om permanent uppehållstillstånd kan vara en prövning. På Aleris asylboenden för ensamkommande flyktingbarn arbetar vi för att livet ska vara så normalt som möjligt under väntetiden.

Att skapa relationer, gå i skolan, och på fritiden få ägna sig åt sådant man tycker om gör att livet kan kännas gott även om framtiden är oviss. Våra asylboenden är en trygg plats att vistas i under denna väntan.

Lång erfarenhet av stöd och omsorg

Väntan på beslut om permanent uppehållstillstånd kan vara lång och när beslutet väl kommer är det ofta en lättnad för den unge, oavsett om det är ett beviljande eller ett avslag. Vi har erfarenhet av att detta beslut väcker olika känslor hos den enskilde.

Ett beviljande kan väcka glädje, men också en sorg när det blir ett faktum att den unge får och ska stanna i Sverige. Ett avslag kan på samma sätt mottas som en stor besvikelse, eller som en lättnad att över att få återvända till sitt hemland av skäl den unge inte själv rår på. Våra medarbetare har lång erfarenhet av att hantera de känslor som beslutet väcker och ge den unge de stöd och omsorg som behövs.

Aleris asylboende för barn och ungdomar

I våra asylboenden ansvarar vi för den dagliga omsorgen och omvårdnaden. Vi följer den unge i dennes utveckling hela dygnet under en längre tid. Vi ser det som viktigt att samarbetet mellan parterna fungerar och att respekten för den unges historia, bakgrund och kultur bibehålls och respekteras.

Vi arbetar för att ungdomarna ska vara en del av ett sammanhang som är tryggt och strukturerat, som de är med och påverkar utifrån sina förutsättningar, som de finner glädje och mening i och som bjuder på lagom mycket utmaning. Vi ger den unge mod att växa i sitt nya sammanhang.

Möjlighet att bo kvar

Aleris driver boende på uppdrag av kommuner, på entreprenad eller genom ramavtal. Vi kan erbjuda asylboende i kombination med PUT-boende med den fördelen att asylsökande som får permanent uppehållstillstånd inte behöver börja om på nytt. Istället kan de bo kvar i en miljö där de redan skapat relationer till vänner, personal och närsamhället.

Till toppen av sidan