Transitboende

På Aleris transitboenden tar vi emot ensamkommande från deras första dag i Sverige. Här får de landa i lugn och ro, får mat, en nybäddad säng och framförallt trygghet.

Ensamkommande flyktingungdomar kommer till Sverige var och en på sitt sätt. För många är resan lång och när de kommer hit behöver de inte bara tak över huvudet utan framför allt ett varmt och medmänskligt bemötande. 

Våra medarbetare

Det goda mötet med den unga är grundläggande för oss. Våra medarbetare är duktiga relationsbyggare med lång erfarenhet av arbete med unga. Med en trygg guide i det nya landet blir vägen till självständighet lättare att gå. Det tror vi borgar för en framgångsrik integration.

Hjälp och stöd i väntan

Att komma till ett nytt land innebär inte bara nya möjligheter utan också en stor omställning. Man är främmande inte bara för språket och kulturen utan för hur hela samhället fungerar. Vi är ett stöd för den unge i kontakten med såväl migrationsverket som kommunen och sjukvården.

Att hantera osäkerheten om beslut

I väntan på beslut från migrationsverket om jag får stanna eller inte, upplever många ängslan och oro. För en del är den psykiska pressen väldigt hög. Våra medarbetare har lång erfarenhet av att hantera de känslor som väntan inför ett beslut kan innebära. Vi kan också erbjuda samtal med kurator eller psykolog.

Till toppen av sidan