2020-03-26 Aleris går in och stöttar den akuta Covid-19-vården i Stockholm

I syfte att bidra till bemanningen av all nyskapad intensivvård i Region Sthlm går anestesiläkare, anestesisjuksköterskor, intensivvårdssjuksköterskor och operationssköterskor från Aleris och Proliva in och stöttar den akuta covid-19-vården. Omställningen sker från och med måndag.