Skip to Content

Remittera till GeriatrikenPia Skog Fogelberg

Enhetschef/Specialistläkare

Dalengeriatrikens minnesmottagning

Elin Johansson

Enhetschef

Aleris Handengeriatriken, Paramedicinska enheten

Rabar Ali

Enhetschef

Avdelning 42 Dalengeriatriken

Inger Lindkvist

Biträdande Verksamhetschef

Aleris Handengeriatriken

Susanne Stromsen

Enhetschef

Aleris Handengeriatriken Avdelning 3


Back to top