21-02-10 Pandemin vässade samarbete mellan sjukhus i Uppsala – visar vägen mot framtidens vård

Pandemin har satt stor press på den svenska vården och under en period var Uppsala en av de hårdast drabbade regionerna. En kris som tvingade fram nya lösningar och fördjupade samarbetet mellan två av regionens sjukhus.

elisabetsjukhuset-1200x500.jpg