IVO avslutar ärende angående vårdskador vid Elisabethsjukhuset

Inspektionen för vård och omsorg riktar kritik mot Aleris för betydande vårdskador i samband med höftartroskopiska operationer som genomfördes i Uppsala 2014-2016 man bedömer att de åtgärder som vidtagits minskar risken för liknande händelser och avslutar nu ärendet.