Skip to Content

En röd ros.

Besök till Covid 19-patient i livets slut

Om du har närstående som vårdas hos oss och befinner sig i livets slut kan undantag från besöksförbudet ges.

Läs mer >

Samverkan med patienten i centrum

Samverkan med patienten i centrum

Som patient kommer du till oss genom remiss från vårdcentral, via akutsjukhus eller direktintag via ambulans.

Läs mer >

Våra medarbetares engagemang för att förbättra och utveckla vården!

Våra medarbetares engagemang för att förbättra och utveckla vården!

Vi satsar på kvalitetsarbete och förfinar ständigt våra metoder och processer.

Läs mer >

Att vara närstående till någon som vårdas hos oss

Ibland krävs ytterligare stöd och hjälp för att kunna möjliggöra återgång till hemmet alternativt flytt till ett annat boende för din närstående.

Läs mer >

Vi stödjer även dina närstående

En svår sjukdom drabbar också dina närstående. De har ofta frågor och oro som behöver mötas.

Läs mer >

Din vårdplan

När du blir inskriven hos oss gör vi en individuell vårdplan tillsammans med dig och dina anhöriga.

Läs mer >

Vi är HBTQ-certifierade

Vi är HBTQ-certifierade

Verksamheterna har genomgått utbildningsprocessen för certifiering och arbetar för att kontinuerligt upprätthålla våra medarbetares kompetens.

Läs mer >


Lena Petterson

Enhetschef

Aleris Palliativa avdelningen Löwet

Ann-Louise Rönnblad

Verksamhets/Läkarchef

Aleris ASIH/SPSV Nord

Back to top